MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

SÖZLESMENIN TARAFLARI

1a- SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan

:

Sabun ve hammadde cenneti

Adres

:

Atıfbey Mahallesi, Şehit Feridun
Pözüt Caddesi, No 4 AGaziemir,İzmir Türkiye

Web Adresi

:

AnaSayfa

E-posta Adresi

:

[email protected]

Telefon

:

232

Faks

:

232


1b- ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı / Ünvanı

:

………….

Teslimat Adresi

:

………….

Telefon

:

………….

E-posta

:

………….

2- KONU
İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu Alıcı’nın , aşağıda nitelik ve
satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile
ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 6
Mart 2011 tarihli ve 27866 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli
Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve
yükümlülüklerinin saptanmasıdır.
3- MAL/HİZMETİN ÖZELLİKLERİ

Ürünün Adı

:

………….

Ürünün Markası

:

………….

Ürünün Miktarı/Adedi

:

………….

Ürünün Fiyatı

:

………….

Ürünün Vergisi

:

………….

Ürünün Özellikleri

:

………….

Açıklama

Adet

KDV Dahil Tutar

İndirim Tutarı

Toplam Tutar

………….

XX

XXX TL

XXX TL

XXX TL

Sipariş İşlem ve gönderim ücretleri

XXX TL

Ödeme Şekli

………….

Toplam (KDV Dahil)

XXX TL

4- MAL VE HİZMETİN TÜM VERGİLER DAHİL TESLİM FİYATI

MADDE 5 – CAYMA HAKKI
ALICI, Sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki
kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde hiçbir sebep göstermek
zorunda olmaksızın cayma hakkına sahiptir.
Cayma hakkının kullanılması için 14 günlük süre içinde SATICI’ya faks,
telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün 6.
madde hükümleri çerçevesinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz parçası olan
ve www.Sabunvehammaddecenneti.com internet Sitesinde yayınlanmış olan
önbilgiler gereğince ürünün ambalaj ve içeriğinin denenirken hasar
görmemiş olması ve SATICI tarafından tekrar satışa arz edilebilir
nitelikte olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,
a)3. kişiye veya ALICI’ya teslim edilen ürünün faturası, (İade edilmek
istenen ürünün faturası kurumsal ise, iade ederken kurumun düzenlemiş
olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası
kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği
takdirde tamamlanamayacaktır)
b)İade formu,
c)Bu belgelerin SATICI’ya ulaşmasını takip eden 10 gün içinde ürün
bedeli ALICI’ya iade edilir ve 20 gün içinde ürün iade alınır. İade
edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile
birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi zorunludur.
Süresi içerisinde herhangi bir sebeple iade edilen ürünün kargo bedeli
SATICI tarafından karşılanacaktır.
Ürün SATICI’ya iade edilirken, ürünün teslimi sırasında ALICI’ya ibraz
edilmiş olan orijinal faturanın da iade edilmesi gerekmekte olup
faturanın ürünle birlikte SATICI’ya gönderilmemesi durumunda ALICI’ya
KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Ürünle beraber
iade edilecek olan faturanın üzerine de “iade faturasıdır” ibaresi
yazılıp ALICI tarafından imzalanacaktır.

MADDE 6 – GENEL HÜKÜMLER
6.1ALICI, www.Sabunvehammaddecenneti.com internet sitesinde Sözleşme
konusu ürünün temel nitelikleri, tüm vergiler dahil satış fiyatı ve
ödeme şekli ile teslimata ve bunun masraflarının ALICI tarafından
karşılanacağına, teslimatın gerçekleştirileceği süreye ve SATICI’nın
tam ticari unvanı, açık adresi ve iletişim bilgilerine ilişkin ön
bilgileri okuyup doğru ve eksiksiz bilgi sahibi olduğunu ve elektronik
ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.
www.Sabunvehammaddecenneti.com İnternet Sitesinde ödeme sayfasında yer
alan ön bilgilendirme formu ve satışa ilişkin fatura işbu Sözleşmenin
ayrılmaz parçalarıdır.
6.2SATICI tarafından daha önce imzalanmış bulunan is bu iki nüsha
Sözleşme ALICI tarafından ………… saat ………. tarihinde imzalanarak kabul
edilmiş ve bir nüshası alıcının mail adresine mail gönderilecektir.
6.3Sözleşme konusu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir
ürün için ALICI’nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet
sitesinde ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya
gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. SATICI, mal/hizmetin
siparişinden itibaren 30 (Otuz) gün içinde ürünü teslim eder.
6.4Madde 3’te gösterilen teslimata ilişkin her türlü kargo ücreti ALICI
tarafından karşılanacaktır. SATICI, web sitesinde, ilan ettiği rakamın
üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat
ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı
SATICI tarafından karşılanır. Teslimat; stokun müsait olması ve mal
bedelinin SATICI’nın hesabına geçmesinden sonra en kısa sürede yapılır.
6.5Sözleşme konusu ürün, ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim
edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul
etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz.
6.6Kargo firmasının, ürünü ALICI’ya teslimi aşamasında karşılaşacağı
her türlü sorun nedeniyle, siparişi verilen ürünün ALICI’ya teslim
edilememesinden dolayı SATICI sorumlu tutulamaz.
6.7SATICI’NIN beyaz eşya, kanepe, koltuk vb. büyük hacimli eşyaların
yüksek katlarda adres teslim zorunluluğu bulunmamaktadır.
6.8.SATICI, Sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte
belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım
kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
6.9.SATICI, haklı bir sebebe dayanmak şartıyla, Sözleşmeden doğan ifa
yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı
bir ürün tedarik edebilir.
6.10.SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin
imkânsızlaşması halinde Sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine
getiremezse, bu durumu, Sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi
dolmadan tüketiciye bildirir ve ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı
bir ürün tedarik edebilir.
6.11.Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Sözleşmenin imzalı
nüshasının SATICI’ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI’nın tercih
ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle
ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI
ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
6.12.Ürünün tesliminden sonra ALICI’ya ait kredi kartının ALICI’nın
kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya
hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans
kuruluşun ürün bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın
kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI’ya
gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI’ya aittir.
6.13SATICI mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti,
ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu
ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle
yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşme
konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat
süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi
haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi
halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.
ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı,
siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 10 gün içerisinde
ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI
hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olup,
SATICI’nın bu hususa ilişkin herhangi bir şekilde müdahalede bulunması
mümkün olamamaktadır.
MADDE 7-A – CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
Niteliği itibarıyla; tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve
programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçme ihtimali olan
ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir.
Aşağıdaki ürünlerin iade edilebilmesi, ürünün ambalajının açılmamış,
bozulmamış ve ürünün kullanılmamış ve denenmemiş olması şartına
bağlıdır.
– Her türlü Kozmetik Ürün
– İç Giyim Ürünleri
– Her Türlü Kişisel Bakım Ürünü
– Her türlü hazır hediyelik eşya

MADDE 7-B – BORÇLUNUN TEMERRÜDÜ
ALICI’nın temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından
dolayı SATICI’nın oluşan zarar ve ziyanını ödemeyi kabul eder.
ALICI’nın temerrüdünün SATICI’nın kusurundan kaynaklandığı hallerde
ALICI herhangi bir zarar ve ziyan talebini karşılamak mecburiyetinde
olmayacaktır.
MADDE 8 – YETKİLİ MAHKEME
Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, Alıcı, her
türlü talep ve şikâyetlerini Satıcının 1.maddede belirtilen iletişim
adreslerine yapabilir.
Tüketiciler satın aldıkları ürünle ilgili satıcı ile yaşadıkları
uyuşmazlıklarda, hukuki yollara başvurabileceklerdir. Değeri iki bin
Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem
heyetlerine, üç bin Türk Lirasının altında bulunan uyuşmazlıklarda il
tüketici hakem heyetlerine, büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise
iki bin Türk Lirası ile üç bin Türk Lirası arasındaki uyuşmazlıklarda
il tüketici hakem heyetlerine başvuru zorunludur. Bu değerlerin
üzerindeki uyuşmazlıklar için tüketici hakem heyetlerine başvuru
yapılamaz
MADDE 9 – TÜKETİCİNİN HAKLARI
Ayıplı Mal
Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda ya da reklam
ve ilanlarında yer alan veya satıcı tarafından bildirilen veya
standardında veya teknik düzenlemesinde tespit edilen nitelik veya
niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan ya da tahsis veya kullanım
amacı bakımından değerini veya tüketicinin ondan beklediği faydaları
azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler
içeren mallar, ayıplı mal olarak kabul edilir.
Tüketici, malın teslimi tarihinden itibaren otuz gün içerisinde ayıbı
satıcıya bildirmekle yükümlüdür. Tüketici bu durumda, bedel iadesini de
içeren sözleşmeden dönme, malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi veya
ayıp oranında bedel indirimi ya da ücretsiz onarım isteme haklarına
sahiptir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle
yükümlüdür. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte ayıplı
malın neden olduğu ölüm ve/veya yaralanmaya yol açan ve/veya
kullanımdaki diğer mallarda zarara neden olan hallerde
imalatçı-üreticiden tazminat isteme hakkına da sahiptir.
İmalatçı-üretici, satıcı, bayi, acente, ithalatçı ve 10 uncu maddenin
beşinci fıkrasına veya 10/B maddesinin dokuzuncu fıkrasına göre kredi
veren, ayıplı maldan ve tüketicinin bu maddede yer alan seçimlik
haklarından dolayı müteselsilen sorumludur. 10/B maddesinin dokuzuncu
fıkrasına göre kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu
teslim tarihinden itibaren 1 yıl süre ve kullandırdığı kredi miktarı
ile sınırlıdır. Konut finansmanı kuruluşları tarafından 10/B maddesinin
dokuzuncu fıkrasına göre verilen kredilerin devrolması halinde dahi,
kredi veren konut finansmanı kuruluşunun sorumluluğu devam eder.
Krediyi devralan kuruluş bu madde kapsamında sorumlu olmaz. Ayıplı
malın neden olduğu zarardan dolayı birden fazla kimse sorumlu olduğu
takdirde bunlar müteselsilen sorumludurlar. Satılan malın ayıplı
olduğunun bilinmemesi bu sorumluluğu ortadan kaldırmaz. *
Bu madde ile ayıba karşı sorumlu tutulanlar, ayıba karşı daha uzun bir
süre ile sorumluluk üstlenmemişlerse, ayıplı maldan sorumluluk, ayıp
daha sonra ortaya çıkmış olsa bile malın tüketiciye teslimi tarihinden
itibaren iki yıllık zamanaşımına tabidir. Bu süre konut ve tatil amaçlı
taşınmaz mallarda beş yıldır. Ayıplı malın neden olduğu her türlü
zararlardan dolayı yapılacak talepler ise üç yıllık zamanaşımına
tabidir. Bu talepler zarara sebep olan malın piyasaya sürüldüğü günden
başlayarak on yıl sonra ortadan kalkar. Ancak, satılan malın ayıbı,
tüketiciden satıcının ağır kusuru veya hile ile gizlenmişse zamanaşımı
süresinden yararlanılamaz.
Ayıplı malın neden olduğu zararlardan sorumluluğa ilişkin hükümler
dışında, ayıplı olduğu bilinerek satın alınan mallar hakkında
yukarıdaki hükümler uygulanmaz.
Satışa sunulacak ayıplı mal üzerine ya da ambalajına, imalatçı veya
satıcı tarafından tüketicinin kolaylıkla okuyabileceği şekilde
“özürlüdür” ibaresini içeren bir etiket konulması zorunludur. Yalnızca
ayıplı mal satılan veya bir kat ya da reyon gibi bir bölümü sürekli
olarak ayıplı mal satışına, tüketicinin bilebileceği şekilde tahsis
edilmiş yerlerde bu etiketin konulma zorunluluğu yoktur. Malın ayıplı
olduğu hususu, tüketiciye verilen fatura, fiş veya satış belgesi
üzerinde gösterilir.
Güvenli olmayan mallar, piyasaya özürlüdür etiketiyle dahi arz
edilemez. Bu ürünlere, 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın
Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun hükümleri uygulanır.
Bu hükümler, mal satışına ilişkin her türlü tüketici işleminde de
uygulanır.
Garanti Belgesi
İmalatçı veya ithalatçılar ithal ettikleri veya ürettikleri sanayi
malları için Bakanlıkça onaylı garanti belgesi düzenlemek zorundadır.
Mala ilişkin faturanın tarih ve sayısını içeren garanti belgesinin
tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi sorumluluğu satıcı, bayi veya
acenteye aittir. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar
ve asgari iki yıldır. Ancak, özelliği nedeniyle bazı malların garanti
şartları, Bakanlıkça başka bir ölçü birimi ile belirlenebilir.
Satıcı; garanti belgesi kapsamındaki malların, garanti süresi
içerisinde arızalanması halinde malı işçilik masrafı, değiştirilen
parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep
etmeksizin tamir ile yükümlüdür.
Tüketici onarım hakkını kullanmışsa, garanti süresi içerisinde sık
arızalanması nedeniyle maldan yararlanamamanın süreklilik arz etmesi
veya tamiri için gereken azami sürenin aşılması veya tamirinin mümkün
bulunmadığının anlaşılması hallerinde, seçimlik haklarını kullanabilir.
Satıcı bu talebi reddedemez. Tüketicinin bu talebinin yerine
getirilmemesi durumunda satıcı, bayi, acente, imalatçı-üretici ve
ithalatçı müteselsilen sorumludur.
Tüketicinin malı kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı
kullanmasından kaynaklanan arızalar, iki ve üçüncü fıkra hükümleri
kapsamı dışındadır.Bakanlık, hangi sanayi mallarının garanti belgesi
ile satılmak zorunda bulunduğunu ve bu malların arızalarının tamiri
için gereken azami süreleri Türk Standartları Enstitüsünün görüşünü
alarak tespit ve ilanla görevlidir.
Garanti ve Tamir Süresi
Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve
en az iki yıl ve/veya ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen
değer kadardır.
Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde,
malın üzerinde bu ölçü biriminin tespitine yönelik bir düzeneğin
bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir.
Aksi halde garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir.
Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine
eklenir.
Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini
geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis
istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentesi,
temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim
tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon,
faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması
mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye
aittir.
Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü
Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse
montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı,
değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları,
servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; bu malın
satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya
imalatçı-üreticisinden birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin
olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle ilgili tüketici
sorunları hakem heyetine başvurabilir.
Diğer Yükümlülükler
Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
a)Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde
kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya
imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi
içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan
yararlanamamayı sürekli kılması,
b)Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c)Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması
halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı
veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın
tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi
veya ayıp oranında bedel indirimi talep edebilir.
Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru
tarihinden itibaren yedi gün içerisinde düzenlenmesi zorunludur.
Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu
kabul etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine
başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini isteyebilir.
Satıcı, tüketicinin belirtilen taleplerini reddedemez. Tüketicinin bu
taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı
müteselsilen sorumludurlar.
SATICI : SabunveHammaddeCenneti
ALICI ……………………….
TARİH……………………….